Apie mus

Aviacijos Medicinos Centras

Aviacijos medicinos centras įsikūręs vienoje didžiausių ir moderniausių gydymo įstaigų Vilniaus mieste – Antakalnio poliklinikoje, Antakalnio g. 59, turinčioje daugiau kaip 600 darbuotojų. Turėdami daug aukštos kvalifikacijos gydytojų specialistų mes galime jums pasiūlyti kokybiškas aviacijos specialistų medicinines patikras pritaikytas jums individualiai, atitinkančias sveikatos pažymėjimų išdavimo taisykles, sąlygas bei tvarką, nepriklausomai nuo to, ar esate privatus asmuo, ar didelė tarptautinė kompanija.

Medicinos Specialistai

Mūsų gydytojai

Raimonda Kungytė

Aviacijos medicinos centro vadovė, aviacijos medicinos gydytoja. 1993 – 2002 m. mokėsi Vilniaus universiteto medicinos fakultete ir įgijo šeimos gydytojo specialybę. 2013-2014 studijavo aviacijos mediciną European School of Aviation Medicine (Frankfurtas, Vokietija), kėlė kvalifikaciją JAV, Vokietjoje, Italijoje, Vengrijoje. Raimonda yra Estijos – Latvijos – Lietuvos aviacijos medicinos draugijos narė. Mokslinių tyrinėjimų ir domėjimosi sritys: aviacijos ir kelionių medicina, profesinės sveikatos priežiūros organizavimas, darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų ir profesinių ligų nustatymo sistemos tobulinimas. Sertifikuota atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams 1-os ir 3-os klasės sveikatos pažymėjimams pratęsti, atnaujinti, 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimams ir Keleivių salono įgulos nario medicininėms pažymoms atestacijai gauti, pratęsti, atnaujinti.

Eglė Šumskienė

Gydytoja oftalmologė. Baigusi Vilniaus Universiteto medicinos fakultetą 2001 m. Profesinio domėjimosi sritys – kataraktos chirurgija, glaukoma, tinklainės ligos. Stažavosi JAV, Švedijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Indijoje. Eglė yra Lietuvos akių gydytojų draugijos bei Europos kataraktos ir refrakcinės chirurgijos draugijų narė. Sertifikuota atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams 1-os klasės sveikatos pažymėjimams pratęsti, atnaujinti, 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimams ir Keleivių salono įgulos nario medicininėms pažymoms atestacijai gauti, pratęsti, atnaujinti.

Tatjana Malikėnienė

Gydytoja otorinolaringologė. Baigusi Vilniaus Universiteto medicinos fakultetą 1984 m. Sertifikuota atlikti sveikatos ekspertizes aviacijos specialistams 1-os klasės sveikatos pažymėjimams pratęsti, atnaujinti, 2-os klasės, LAPL sveikatos pažymėjimams ir Keleivių salono įgulos nario medicininėms pažymoms atestacijai gauti, pratęsti, atnaujinti.

Vizija, misija, vertybės

VIZIJA

Išlikti nuolat tobulėjančia ir aukštą visuomenės pasitikėjimą išlaikančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia kokybiškas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos reikalavimus.

MISIJA

Teikti kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir teisėtus lūkesčius, ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, pagrįstas mokslu ir naujausiomis technologijomis, kuo racionaliau panaudojant turimus resursus.

VERTYBĖS

Pagarba kolegoms
Mes tikime, kad kiekvienas darbuotojas yra vertybė, kolegą išklausome ir elgiamės be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kitų nuomonei ir situacijai.

Profesionalumas
Visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai.  Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų.

Sąžiningumas
Savo veikloje esame sąžiningi su visais: pacientais, partneriais, darbuotojais.

Etiškas elgesys
Gerbiame kultūrinius bei pasaulėžiūrinius skirtumus. Santykius grindžiame  pozityvios elgsenos normomis ir vertybėmis.

Atidumas ir dėmesys pacientui
Esame dėmesingi ir pagarbūs pacientui. Neturime išankstinių įsitikinimų. Įsigiliname, įsiklausome ir girdime kiekvieną pacientą.