Registration for health check

Medical certificate

Antakalnis Aviation Medical Centre performs initial and repeated medical checkups within one business day, unless additional tests are required because of the health condition. Initial examination takes on average 5 to 7 hours and repeated examination 1 to 3 hours.

Please fill in the fields of the registration form

Select your medical certificate class:

First time registration?

Pirmą kartą tikrinantis sveikatą, reikia pateikti:

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; Šeimos gydytojo išrašą su išsamia sveikatos istorija apie persirgtas ligas arba paskutinių 5 metų laikotarpio medicinos specialistų atliktų apžiūrų ir tyrimų rezultatus; Gydytojo ar gydymo įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmuo nėra turėjęs psichologinių sutrikimų ir nesirgęs psichikos ligomis; Gydytojo ar gydymo įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmeniui nebuvo nustatyta priklausomybė nuo alkoholio, psichotropinių ar narkotinių medžiagų.

Antrą kartą tikrinantis sveikatą, reikia pateikti:

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; Aviacijos specialisto licenciją; Ankstesnį sveikatos pažymėjimą.

Preferred day of visit: