Registracija Sveikatos Patikrinimui

Sveikatos Pažymėjimas

Antakalnio Aviacijos medicinos centre pirminiai ir pakartotiniai sveikatos patikrinimai atliekami per vieną darbo dieną, išskyrus atvejus, kai dėl sveikatos būklės reikėtų atlikti papildomų tyrimų. Pirminis patikrinimas vidutiniškai trunka apie 5–7 valandas, pakartotinis – 1–3 valandas.

Prašome užpildyti registracijos formos laukus

Pasirinkite sveikatos pažymėjimo klasę:

Ar registruojatės pirmą kartą?

Pirmą kartą tikrinantis sveikatą, reikia pateikti:

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; Šeimos gydytojo išrašą su išsamia sveikatos istorija apie persirgtas ligas arba paskutinių 5 metų laikotarpio medicinos specialistų atliktų apžiūrų ir tyrimų rezultatus; Gydytojo ar gydymo įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmuo nėra turėjęs psichologinių sutrikimų ir nesirgęs psichikos ligomis; Gydytojo ar gydymo įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmeniui nebuvo nustatyta priklausomybė nuo alkoholio, psichotropinių ar narkotinių medžiagų.

Antrą kartą tikrinantis sveikatą, reikia pateikti:

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; Aviacijos specialisto licenciją; Ankstesnį sveikatos pažymėjimą.

Pageidaujama vizito diena: