Aviacijos
sveikatos pažymėjimai

Antakalnio Aviacijos medicinos centre pirminiai ir pakartotiniai sveikatos patikrinimai atliekami per vieną darbo dieną, išskyrus atvejus, kai dėl sveikatos būklės reikėtų atlikti papildomų tyrimų. Pirminis patikrinimas vidutiniškai trunka apie 5–7 valandas, pakartotinis – 1–3 valandas.

Trečios klasės sveikatos pažymėjimas

Trečios klasės SP išduodamas asmenims, norintiems gauti ar turintiems:
skrydžių vadovo licenciją (SV);
skrydžių vadovo mokinio licenciją (SV MO).

3 klasės pažymėjimo galiojimo trukmė:

3 klasės sveikatos pažymėjimai galioja 24 mėnesius.
Šių pažymėjimų galiojimo laikotarpis sutrumpinamas iki 12 mėnesių, kai aviacijos specialistui sueina 40 metų. 

Sveikatos patikrinimo ir pažymos išdavimo kainos

Pirminio patikrinimo kainos

Pirminio patikrinimo kaina vyrams – 331,50 Eur.
Pirminio patikrinimo kaina moterims – 356,50 Eur.

Pakartotinio patikrinimo (SP pratęsimo) kainos

Pakartotinio patikrinimo kaina – nuo 98,00 Eur.

Svarbu žinoti *

*- Sveikatos patikrinimą galima atlikti likus 45 d. iki pažymėjimo galiojimo pabaigos datos.

Sužinokite kada sveikatos būklės pablogėjimo priežastys draudžia licencijos turėtoją naudotis licencija ir su ja susijusiomis kvalifikacijomis arba pažymėjimų suteikiamomis teisėmis.