Aviacijos
sveikatos pažymėjimai

Antakalnio Aviacijos medicinos centre pirminiai ir pakartotiniai sveikatos patikrinimai atliekami per vieną darbo dieną, išskyrus atvejus, kai dėl sveikatos būklės reikėtų atlikti papildomų tyrimų. Pirminis patikrinimas vidutiniškai trunka apie 5–7 valandas, pakartotinis – 1–3 valandas.

Lengvojo orlaivio piloto sveikatos pažymėjimas (LAPL SP)

LAPL SP išduodamas asmenims, norintiems gauti arba turintiems LAPL licenciją.

LAPL sveikatos pažymėjimo galiojimo trukmė:

Aviacijos specialistams sveikatos pažymos galioja 60 mėnesių (5 metus), kol aviacijos specialistui sueina 40 metų; 24 mėnesius (2 metus), jeigu aviacijos specialistui daugiau kaip 40 metų.

Sveikatos patikrinimo ir pažymėjimo išdavimo kainos

Pirminio patikrinimo kainos

Pirminio patikrinimo kaina vyrams – 331,50 Eur.
Pirminio patikrinimo kaina moterims – 356,50 Eur.

Pakartotinio patikrinimo (SP pratęsimo) kaina

Pakartotinio patikrinimo kaina – nuo 98 Eur.

Svarbu žinoti *

*- Sveikatos patikrinimą galima atlikti likus 45 d. iki pažymėjimo galiojimo pabaigos datos.

Sužinokite kada sveikatos būklės pablogėjimo priežastys draudžia licencijos turėtoją naudotis licencija ir su ja susijusiomis kvalifikacijomis arba pažymėjimų suteikiamomis teisėmis.