Aviacijos sveikatos pažymėjimai

Antakalnio Aviacijos medicinos centre pirminiai ir pakartotiniai sveikatos patikrinimai atliekami per vieną darbo dieną, išskyrus atvejus, kai dėl sveikatos būklės reikėtų atlikti papildomų tyrimų. Pirminis patikrinimas vidutiniškai trunka apie 5–7 valandas, pakartotinis – 1–3 valandas.

Orlaivio palydovų medicininė pažyma

Išduodama asmenims norintiems gauti arba turintiems keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimą.

Orlaivio palydovų medicininės pažymos galiojimo trukmė:

60 mėnesių (5 metus), kol aviacijos specialistui sueina 40 metų. 24 mėnesius (2 metus), kai aviacijos specialistui yra nuo 40 iki 50 metų; 12 mėnesių (1 metus), jeigu aviacijos specialistui daugiau kaip 50 metų.

Sveikatos patikrinimo ir pažymos išdavimo kainos

Pirminio patikrinimo kainos

Pirminio patikrinimo kaina vyrams – 331,50 Eur.

Pirminio patikrinimo kaina moterims – 356,50 Eur.

Pakartotinio patikrinimo (SP pratęsimo) kainos

Pakartotinio patikrinimo kaina – nuo 98 Eur.

Svarbu žinoti *

*- Sveikatos patikrinimą galima atlikti likus 45 d. iki pažymėjimo galiojimo pabaigos datos.

Sužinokite kada sveikatos būklės pablogėjimo priežastys draudžia licencijos turėtoją naudotis licencija ir su ja susijusiomis kvalifikacijomis arba pažymėjimų suteikiamomis teisėmis.